Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » Zorgbehoefte

Zorgbehoefte

Wensen en behoeften ten aanzien van ‘Zorgbehoefte’

Inleiding
Hoewel elk mens uniek is, blijken de behoeften van ouderen sterk met elkaar overeen te stemmen. Het blijkt dat ouderen onder het begrip ‘zorg’ veel meer verstaan dan alleen de gezondheidszorg. Ouderen wensen een totaalpakket van voorzieningen en diensten op het gebied van gezondheidszorg, wonen, vervoer en welzijn. Belangrijke faciliteiten vinden zij het openbaar en collectief vervoer, maaltijdverstrekking, boodschappen- en klussendiensten. In de directe omgeving van de woning zijn winkels, een kapper, de bank, pedi- en manicure en vervoer zeer gewenst.

Duidelijk wordt dat de invulling van deze wensen ouderen in staat stelt hun behoeften van een ‘hoger niveau’ te realiseren. Het gaat daarbij om universele behoeften zoals de behoefte aan voeding, autonomie, sociale contacten, activiteiten, zelfrespect en veiligheid.
Met andere woorden: een bushalte in de buurt is prettig maar is op zichzelf geen universele behoefte. Door echter gemakkelijk te kunnen beschikken over het openbaar vervoer, kan de behoefte aan sociale contacten worden vervuld.

Kwaliteit en kwantiteit vaak onvoldoende

Ouderen vinden het huidige zorgaanbod compleet. Zij lijken geen voorzieningen of diensten te missen die niet op de een of andere manier al geboden worden. Wel plaatsen zij kanttekeningen bij de kwantiteit en kwaliteit. Kwantiteit betreft vooral de wachtlijsten in de gezondheidszorg en bij diensten als maaltijdverstrekking en collectief vervoer. Onvoldoende kwaliteit blijkt uit klachten over de complexe regelgeving, de ingewikkelde procedures en versnipperde informatie, voorlichting en verwijzing. Ouderen vinden dat de inrichting van publieke ruimten, het openbaar vervoer en de organisatie van het collectief vervoer te wensen overlaat. De organisatie en kwaliteit van thuiszorg en intramurale instellingen zijn onvoldoende afgestemd op de vraag. Tot slot spreken ze de wens uit het voorzieningenniveau in en rond de seniorenwoning te verbeteren.

bron: Welke zorg vragen ouderen

Noorderzon en extramurale zorg

De leden van Noorderzon geven aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen en zelf te kunnen bepalen hoe het dagelijkse leven eruit ziet, ook wanneer zorg door derden noodzakelijk is.

Noorderzon streeft naar woningen:

 • met veiligheidsvoorzieningen (brandmelder, inbraakbeveiliging)
 • met hulpmiddelen ter ondersteuning van dagelijkse leven: alles gelijkvloers, handgrepen, verbrede deurposten, zitplek in bad/douche, antislip in douche
 • met domotica (huisautomatisering)

Noorderzon streeft naar een plek met voorzieningen in de buurt:

 • winkels en andere voorzieningen als bibliotheek, kerk, ziekenhuis, brievenbus e.d.
 • toegankelijk en bereikbaar met openbaar vervoer
 • goed vervoerssysteem, zowel openbaar als collectief

Noorderzon streeft naar een plek met zorgvoorzieningen in de buurt:

 • aanwezigheid in de nabije omgeving van zorgvoorzieningen, als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie.
 • flexibele professionele verzorging en verpleging (direct een beroep kunnen doen op deze verzorging/24-uurs zorg en geen schaarste in zorgaanbod)

*Afhankelijk van de locatie van ons toekomstige woongebouw en de aldaar reeds aanwezige voorzieningen, willen wij graag de mogelijkheden onderzoeken van vestiging van bovengenoemde functies in of in de buurt van ons complex.

Noorderzon streeft naar goed nabuurschap:

 • hulp bij sociale activiteiten
 • hulp bij maaltijdvoorziening
 • hulp bij huishoudelijke activiteiten (m.n. boodschappen en zwaardere klussen)
 • hulp bij onderhoud huis (klussendienst) en tuin
 • hulp bij zorg ontvangen vanuit verpleeghuis of verzorgingshuis

Check Also

Noorderzon_zorg inkopen

Zorg inkopen

Gezamenlijk inkopen van zorg bij professionele organisaties botst met de gedachte dat zorg ontvangen een individuele keuze is. De leden van Noorderzon staan vooralsnog afwijzend tegenover ideeën over gezamenlijk zorg inkopen waarbij de privacy onvermijdelijk geschaad wordt.