Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » Zorg inkopen

Zorg inkopen

Zorginkopen is een individuele keuze

Noorderzon en collectief zorg inkopen

Het is verleidelijk te dagdromen over collectief zorg inkopen door een Coöperatieve Vereniging namens de leden. De bureaucratie maakt ‘De zorg’ immers onbetaalbaar. Het omzeilen van dure managementlagen komt ten goede aan de leden van de coöperatie door gezamenlijk inkopen van zorg bij professionele organisaties.

Financieel belang versus Privacy

Mocht het al mogelijk zijn dat de coöperatie via één loket en gecentraliseerd kan onderhandelen met een zorginstantie of de gemeente in het kader van de Wmo dan botst dat met de gedachte dat zorg ontvangen een individuele keuze is. De leden van Noorderzon staan vooralsnog afwijzend tegenover ideeën over gezamenlijk zorg inkopen waarbij de privacy onvermijdelijk geschaad wordt.

Korte uitleg van de huidige situatie
U kiest tussen zorg in natura en PGB. U kunt de zorg die in het indicatiebesluit staat op verschillende manieren krijgen:

  • (1) Zorg in natura of
  • (2) Persoonsgebonden budget (PGB) of
  • (3) Een combinatie van zorg in natura en PGB

(1) Zorg in natura
U krijgt zorg van een zorgaanbieder, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie. Deze zorgaanbieder regelt dat er een zorgverlener bij u komt. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend. Vaak is daarin veel mogelijk. U hoeft geen administratie te voeren. Het zorgkantoor betaalt kosten voor uw zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
U kiest zelf uw zorgaanbieder. Het CIZ of Bureau Jeugdzorg stuurt het indicatiebesluit naar de zorgaanbieder van uw keuze. Deze zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op.

(2) Persoonsgebonden budget (PGB)
Wanneer u het prettig vindt zelf afspraken te maken met zorgverleners dan is een PGB misschien iets voor u. Bijvoorbeeld omdat u iemand in uw omgeving kent die de zorg kan leveren.

(3) Combinatie van zorg in natura en PGB
Het is ook mogelijk dat u een bepaalde functie zelf wilt regelen en een andere functie liever in natura wilt krijgen. Dat kan. U vraagt dan een PGB aan voor de functie die u zelf wilt regelen en laat de andere functie in natura leveren.

Check Also

Noorderzon_zorgbehoefte

Zorgbehoefte

De leden van Noorderzon geven aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen en zelf te kunnen bepalen hoe het dagelijkse leven eruit ziet, ook wanneer zorg door derden noodzakelijk is. Het gaat daarbij om universele behoeften zoals de behoefte aan voeding, autonomie, sociale contacten, activiteiten, zelfrespect en veiligheid.