Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » Modern nabuurschap vormgeven

Modern nabuurschap vormgeven

Noorderzon_als je een helpende hand zoektModern nabuurschap vormgeven

Nabuurschap organiseren vraagt samenspel
Nabuurschap draait in de eerste plaats om goed relatiebeheer: het bewaken van privacy, harmonie en wederkerigheid. Onderlinge zorg kan daar deel van uitmaken. Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Over het algemeen is het helpen van buren een 1-op-1 aangelegenheid en die hulp komt pas tot stand als er echt om gevraagd wordt. Mensen willen wel graag hulp bieden, maar weten niet goed of die hulp gewenst is.

Daarom zijn zogenaamde ‘legitimerende contexten’ van groot belang.
Burenhulpdienst kan zo’n context vormen. Een helper weet dan zeker dat zijn of haar hulp welkom is en een hulpbehoevende weet zeker dat de helper daadwerkelijk wíl helpen. Die context is nodig, want net als de professionele zorg ondergaat ook de informele zorg drastische veranderingen. Kort samengevat wordt familiezorg minder vanzelfsprekend en zullen vrienden, buren en zorgvrijwilligers een grotere rol (moeten?) krijgen.

Maar niet iedereen is in staat en bereid op basis van ‘harde’ wederkerigheid zijn of haar eigen zorg te organiseren. Uiteindelijk gaat het vooral om een goed samenspel van professionele en informele zorgverleners en de persoon die hulp behoeft. Niemand kan immers uitsluitend steunen op burenhulpdienst.

 

Check Also

Noorderzon_zorg inkopen

Zorg inkopen

Gezamenlijk inkopen van zorg bij professionele organisaties botst met de gedachte dat zorg ontvangen een individuele keuze is. De leden van Noorderzon staan vooralsnog afwijzend tegenover ideeën over gezamenlijk zorg inkopen waarbij de privacy onvermijdelijk geschaad wordt.