Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg definitie

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen.

Mantelzorg overkomt je
Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

  • Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
  • Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

bron: mezzo; landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Check Also

Noorderzon_zorg inkopen

Zorg inkopen

Gezamenlijk inkopen van zorg bij professionele organisaties botst met de gedachte dat zorg ontvangen een individuele keuze is. De leden van Noorderzon staan vooralsnog afwijzend tegenover ideeën over gezamenlijk zorg inkopen waarbij de privacy onvermijdelijk geschaad wordt.