Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » Domotica » Financiering van domotica

Financiering van domotica

Financiering van domotica

Er bestaan nog stimuleringsregelingen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor domoticasystemen, maar die zijn nu deels bevroren. De regelingen liggen voorlopig in de ijskast, omdat het zorgbeleid gaat veranderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt binnenkort wel met een nieuw alternatief. Wel is zeker dat met ingang van 2015 gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening, en zij zelf mogen bepalen of en in welke mate ze domoticaproducten vergoeden. Aangezien gemeenten kampen met bezuinigingen, moet hier niet te veel van worden verwacht. Wie geen zorgindicatie heeft, draait sowieso zelf op voor domoticakosten. Is er wel een zorgindicatie, dan kan een zorgorganisatie op termijn producten goedkoper aanbieden. Leden van thuiszorgorganisaties kunnen vaak ook rekenen op korting.

bron: eigenhuismagazine.nl/domotica

Check Also

Noorderzon_zorgbehoefte

Zorgbehoefte

De leden van Noorderzon geven aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen en zelf te kunnen bepalen hoe het dagelijkse leven eruit ziet, ook wanneer zorg door derden noodzakelijk is. Het gaat daarbij om universele behoeften zoals de behoefte aan voeding, autonomie, sociale contacten, activiteiten, zelfrespect en veiligheid.