Home » WWZ50plus » Zorg

Zorg

WWZ50plus – Zorg

Noorderzon is bezig een realistisch woonconcept, WWZ50plus genaamd te ontwikkelen met de nadruk op Wonen, Welzijn en Zorg. Goed nabuurschap, zorg in de buurt en de zorghulpvraag staan hierin centraal.

Geheel in lijn met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen willen wij graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid in de nabije omgeving van zorgvoorzieningen, als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie. Afhankelijk van de locatie van ons toekomstige woongebouw en de aldaar reeds aanwezige voorzieningen, willen wij graag de mogelijkheden onderzoeken van vestiging van bovengenoemde functies in of in de buurt van ons complex.

Daarnaast geven we elkaar, waar nodig, praktische steun of hulp.

    In de vorm van:

  • goed nabuurschap;
  • saamhorigheid;
  • gezamenlijkheid;
  • gedeelde verantwoordelijkheid.

Met andere woorden, we hebben zorg voor elkaar

  • houden op een prettige manier zicht op elkaar;
  • deze vorm van zorg is echter niet structureel of professioneel.

Het geven van mantelzorg en vrijwilligerszorg is een individuele keuze en voorbehouden aan mensen die een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is hulp die gegeven wordt op vrijwillige basis, doorgaans ondersteund door een mantelzorg organisatie.

Er kan dan ook geen sprake zijn van georganiseerde of afgedwongen en opgelegde mantelzorg die vanuit een centraal punt binnen de CV wordt geregeld onder de noemer ‘kostenbesparing’, en al helemaal niet ten faveure van de winst- en verliesrekening van de CV.

Collectief zorg inkopen kan slechts selectief gebeuren

Mocht het al mogelijk zijn dat de coöperatie via één loket en gecentraliseerd kan onderhandelen met een zorginstantie of de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan botst dat met de gedachte dat zorg ontvangen een individuele keuze is. De leden van Noorderzon staan vooralsnog afwijzend tegenover ideeën over gezamenlijk zorg inkopen, waarbij de privacy onvermijdelijk geschaad wordt.

Check Also

Noorderzon_WWZ50plus_wonen

Wonen

Noorderzon bestaat uit Amsterdamse 50-plussers, die op zoek zijn naar gezamenlijke huisvesting binnen de ring A10. Wonen, welzijn, goed nabuurschap en zorg in de buurt staan hierin centraal. Individuele ontplooiing en gezamenlijke activiteiten gericht op de eigen groep en op de omgeving waarin we (gaan) wonen en werken.