Home » WWZ50plus » Wonen

Wonen

WWZ50plus – Wonen

Noorderzon is bezig een realistisch woonconcept, WWZ50plus genaamd te ontwikkelen met de nadruk op wonen, welzijn en zorg. Goed nabuurschap, zorg in de buurt en de zorghulpvraag staan hierin centraal.

Noorderzon bestaat uit Amsterdamse 50-plussers, die op zoek zijn naar gezamenlijke huisvesting binnen de ring A10. Naast individuele ontplooiing is er ruimte is voor gezamenlijke activiteiten, gericht op de eigen groep en op de omgeving waarin we (gaan) wonen en werken.

Rechtsvorm
Noorderzon bestaat sinds 2004. De leden werken aan een stabiele en hechte groep. Sinds juli 2012 vormen de leden van Noorderzon een coöperatieve vereniging. Voor die organisatievorm is gekozen omdat voor individuele leden een bepaald doel niet of niet gemakkelijk is te bereiken, maar tezamen met anderen wel. Als coöperatie kunnen we optreden als serieuze gesprekspartner in zaken waarbij financiering een rol speelt. Juist die zaken waarvoor we, via een ALV, samen beslissen en consensus bereiken en die een professioneel financieel beheer vereisen.

WWZ50plus

Noorderzon wil een woongemeenschap zijn van mensen van 50 jaar en ouder die:

 • zelfstandig in een (huur)woning met eigen voorzieningen wonen;
 • kiezen voor gezamenlijkheid, maar met behoud van de eigen privacy;
 • betrokken zijn op en rekening houden met elkaar;
 • op een prettige manier zicht houden op elkaar;
 • gaan voor gedeelde verantwoordelijkheid;
 • geven en nemen maar zich ook aanpassen en tolerant zijn;
 • gelijkwaardigheid en saamhorigheid als vanzelfsprekend beschouwen.

We willen de gemeente, woningcorporaties en andere marktpartijen overtuigen van de toegevoegde waarde van ons woonconcept WWZ50plus, dat gebaseerd is op:

 • zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen;
 • wonen en werken;
 • zorg in de buurt;
 • modern nabuurschap;
 • buurtgerichtheid;
 • duurzaam bouwen;
 • zelf energie produceren;
 • gebruik in plaats van bezit.

Check Also

Noorderzon_WWZ50plus_werken

Werken

Wij willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid van werkmogelijkheden die ten goede komt aan het welzijn van de leden. Waardoor lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden het plezier in het leven bepaalt voor elk lid van de woongemeenschap.