Home » WWZ50plus » Werken

Werken

WWZ50plus -Werken

Noorderzon is bezig een realistischer woonconcept, WWZ50plus genaamd te ontwikkelen met de nadruk op wonen, welzijn en zorg. Goed nabuurschap, zorg in de buurt en de zorghulpvraag staan hierin centraal.

Welzijn staat voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden wat het plezier in het leven bepaalt.
Ieder mens ervaart welbevinden op een andere manier. De één vindt actief zijn erg belangrijk, de ander geniet van rust. Vaak vinden we meerdere gebieden belangrijk. Naarmate we ouder worden zorgen lichamelijk en psychisch klachten dat we minder plezier in het leven hebben. Ons welzijn en kwaliteit van het leven staat onder druk.
Kwaliteit van leven is hoe je aankijkt tegen je leven in relatie tot wat je ervan verwacht, wat je zou (nog) willen bereiken en wat je zorgen zijn.
Bezig zijn in de vorm van samen werken kan bepaalde behoeftes bevredigen. Meedoen en blijven staan in de maatschappij zijn belangrijke behoeftes en helpt mee om eenzaamheid en nutteloos voelen te voorkomen.

Samenwerken als doel

Een coöperatieve vereniging is een organisatie waar economische zelfwerkzaamheid vooropstaat.
We willen coöperatief samenwerken als team om een gezamenlijk doel te bereiken. We ondernemen via de vereniging waarbij de coöperatieve vereniging als juridische entiteit ingezet wordt.
We richten ons op het opzetten van commercieel gerichte buurtbedrijven waarbij samen werken met en voor buurtbewoners voorop staat. Een coöperatief bedrijfsplan is de basis om het geheel aan activiteiten op elkaar af te stemmen. De democratische structuur van een coöperatieve vereniging staat garant dat alle betrokkenen binnen de woongemeenschap mee kunnen praten over de commerciële activiteiten.