Home » Wmo - Zorgkosten » Zorg zonder Verblijf

Zorg zonder Verblijf

Wat is ‘Zorg zonder Verblijf’?

Ontvangt u thuis zorg? Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden? Of zorg van een verpleegkundige, of begeleiding? Dit heet ‘Zorg zonder Verblijf’. Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage.
Ontvangt u thuis hulp bij het huishouden? Deze hulp valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan.

Hoogte van uw maximale periodebijdrage.

De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en, vanaf 2013, uw eventuele vermogen.

Verzamelinkomen
De maximale periodebijdrage wordt berekend met het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomen uit de drie ‘boxen’:

  • inkomsten uit werk, of een uitkering;
  • inkomsten uit aandelen en dividenden;
  • opbrengsten uit beleggingen en spaargeld.

Privévermogen
Door een wijziging van de wet telt vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’ mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. De ‘grondslag sparen en beleggen’ is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen.

Eigen bijdrage
Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere zorggebruik, uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen en vermogen. Met deze gegevens stelt het CAK uw maximale periodebijdrage vast.

Bekijk hier de berekening eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf

bron: het CAK / Centraal Administratie Kantoor


disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_toegang tot de wmo

Toegang tot de Wmo

Forse ingrepen in de lichtere vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding via de Wmo 2015. Belangrijkste element daarin is dat het compensatiebeginsel is afgeschaft. Dat betekent dat zorgvragers niet langer als vanzelfsprekend recht hebben op zorg; de gemeente gaat eerst onderzoeken wat de zorgvrager zélf of met behulp van de eigen omgeving kan oplossen.