Home » Wmo - Zorgkosten » Zorg met verblijf

Zorg met verblijf

Wat is ‘Zorg met Verblijf’?

‘Zorg met Verblijf’is de naam voor zorg die u ontvangt als u bent opgenomen in een AWBZ-instelling. Een AWBZ-instelling is een instelling waar u woont én zorg krijgt. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Voorbeelden van AWBZ-instellingen zijn verzorgingshuizen, verpleeginrichtingen, instellingen voor gehandicapten, regionale instellingen voor beschermd wonen (ribw’s) en psychiatrische instellingen.

Het Kabinet Rutte 2 heeft het voornemen om ouderen tot een zorgzwaartepakket 4 (ZZP 4) indicatie thuis te laten wonen. Vanaf zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5) komt u in aanmerking voor ‘Zorg met Verblijf’.

Bij ‘verblijfszorg thuis’ kunt u kiezen uit twee vormen: volledig pakket thuis en persoonsgebonden budget (PGB). Bij volledig pakket thuis kiest u voor een zorginstelling die de zorg uit het ZZP bij u thuis komt geven. Bij een PGB krijgt u een geldbedrag waarmee u zelf de zorg regelt en inkoopt.

Voor Zorg met Verblijf bestaat een hoge en een lage eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage
De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die (nog) de kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat uw verblijf tijdelijk is, omdat u voor uw kinderen moet zorgen, of een thuiswonende partner heeft .
Situaties waarin u de lage eigen bijdrage betaalt, zijn:

  • U bent voor het eerst opgenomen in een AWBZ-instelling. Of uw eerdere opname was langer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de eerste zes maanden (de wachttijd) de lage eigen bijdrage;
  • U (of uw partner) heeft een indicatie voor tijdelijk verblijf langer dan 6 maanden. Dit heeft te maken met uw zorgzwaartepakket. Of u heeft een verklaring ‘terugkeer naar de maatschappij’ (TNM);
  • U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering;
  • U bent gehuwd en uw partner woont nog thuis;
    Let op: personen met een ongehuwden-AOW gelden voor de AWBZ als ongehuwd!
    Ook als u niet wettelijk gescheiden bent.
  • U ontvangt het volledig pakket thuis (VPT).

Bekijk hier de berekening van de lage eigen bijdrage.

Hoge eigen bijdrage
Valt uw situatie niet onder punt 1 tot 5 hierboven? Dan betaalt u de hoge eigen bijdrage.

Bekijk hier de berekening van de hoge eigen bijdrage.

bron: het CAK / Centraal Administratie Kantoor


disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_toegang tot de wmo

Toegang tot de Wmo

Forse ingrepen in de lichtere vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding via de Wmo 2015. Belangrijkste element daarin is dat het compensatiebeginsel is afgeschaft. Dat betekent dat zorgvragers niet langer als vanzelfsprekend recht hebben op zorg; de gemeente gaat eerst onderzoeken wat de zorgvrager zélf of met behulp van de eigen omgeving kan oplossen.