Home » Wijs Met Ouderen » Wijs Met Ouderen

Wijs Met Ouderen

Geschiedenis

Andere tijden, andere wensen
Begin jaren negentig werden WIBO-woningen (wonen in een beschermde omgeving) gezien als ideale oplossing. Dit zijn zelfstandige twee- of driekamerwoningen die bij elkaar staan en waar een dienstencentrum dicht in de buurt is met allerhande voorzieningen. Deze WIBO’s zijn bestemd voor 65-plussers, maar worden vooralsnog voornamelijk bewoond door 75-plussers. Soms gaat het om bestaande bouw die wordt aangepast, soms om nieuwbouw.

De landelijke trend was toen ook dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moesten blijven wonen. In tien jaar tijd zouden veel van dit soort semi-zelfstandige woningen gebouwd worden; de WIBO’s. Uiteindelijk zijn er in die tien jaar maar zestienhonderd in plaats van de beloofde vierduizend WIBO-woningen bijgekomen. Dat is erg teleurstellend. De moderne oudere stelt steeds meer eisen aan bijvoorbeeld de grootte en het comfort van een woning en de voorzieningen die er zijn in een wijk. Maar ook hoe de formele zorg in de buurt is ingericht; hoe groot is de afstand naar zorggerelateerde functies als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie in de onmiddellijke omgeving.

Ouderen zijn veel thuis
Een woning moet daarom – nog meer dan voor anderen – in alle opzichten een warme jas zijn. Tachtig procent van de Amsterdamse ouderen gaat zijn eigen gang. Maar er komt een tijd dat ook die groep meer zorg nodig heeft.

Als je als landelijk beleidsuitgangspunt neemt dat mensen steeds langer zelfstandig
moeten blijven wonen, dan moet je daarvoor wel de gelegenheid scheppen.

Wijs met Ouderen

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon ziet door de Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo het Wijs met Ouderen die in een woongroep wonen in gedrang komen. Door de verregaande regeltaak van de gemeente komen de individuele belangen van woongroepleden in de knel.
Noorderzon blijft er op hameren dat zorgvraag en zorghulp een individuele keuze is en niet vanwege geldelijk gewin op andere groepsleden kan afgeschoven worden.