Home » Organisatie » Uitgangspunten van Coöperatieve Vereniging Noorderzon

Uitgangspunten van Coöperatieve Vereniging Noorderzon

noorderzon_uitgangspunten_rond-150Uitgangspunten van Coöperatieve Vereniging Noorderzon

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon bestaat uit 50-plussers, die weliswaar zelfstandig willen blijven wonen, doch kiezen voor een zekere vorm van gemeenschappelijkheid. Dat kan tot uiting komen in gemeenschappelijke activiteiten c.q. voorzieningen, activiteiten gericht op de omringende buurt en de aanwezigheid van zorggerelateerde voorzieningen in of in de nabijheid van het complex. Dergelijke activiteiten en voorzieningen dragen ertoe bij dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen, hetgeen geheel in overeenstemming is met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen.
Gemeenschappelijk wonen staat voorop, maar ook willen wij middels onze activiteiten en ruimtes iets betekenen voor de buurt om ons heen en hechten wij belang aan zorggerelateerde functies als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie in onze onmiddellijke omgeving.

Realistische kijk op financiële toekomst

Betaalbaarheid
Een belangrijk aspect van onze plannen betreft de betaalbaarheid van het wonen. De leden geven gezien leeftijd en inkomenspositie de voorkeur aan huur boven koop (combinatie van sociale huur en vrije sector) en zoeken daartoe samenwerking met een woningcorporatie of andere marktpartij. Voor ons geldt als criterium dat de kosten van het wonen in redelijke verhouding staan tot het inkomen van de leden.

Zelfstandig, maar ook gemeenschappelijk

Gelijkgestemden
Als moderne ouderen bundelen we onze creativiteit om nieuwe woonvormen te stimuleren en te ontwikkelen. We willen de trend doorbreken dat ouderen niet meer participeren in de maatschappij. Het is onze overtuiging dat een dergelijke woongroep met een gemeenschappelijke belangstelling en een gemeenschappelijk doel een antwoord is op de veranderingen in het maatschappelijk denken over ouderen.

Buurtgericht

Gemeenschappelijkheid
Een aantal leden van de groep is beroepsmatig niet langer actief, maar dat betekent niet dat zij hun kennis en ervaring niet meer kunnen en willen inzetten. We willen proactief bezig zijn, zowel ten aanzien van de groep als van de buurt. Bij dat laatste kan gedacht worden aan het middels een ruim bemeten gemeenschappelijke ruimte gelegenheid bieden tot ontmoeting en tot het houden van bijeenkomsten, exposities en (huiskamer)voorstellingen. Binnen de woongroep is voldoende kennis en animo voorhanden om dit soort activiteiten te organiseren.

Zorg dicht in de buurt

Voorzieningen
De leeftijd van de leden in aanmerking genomen wordt de zorg voor de groep steeds belangrijker. Geheel in lijn met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen willen wij graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid in de nabije omgeving van zorgvoorzieningen, als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie. Afhankelijk van de locatie van ons toekomstige woongebouw en de aldaar reeds aanwezige voorzieningen, willen wij graag de mogelijkheden onderzoeken van vestiging van bovengenoemde functies in of in de buurt van ons complex.

Noorderzon in Amsterdam

Locatie
Binnen de ring van Amsterdam, gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer en wandel- en fietsroutes. De woningen zelf moeten zoveel mogelijk uitzicht bieden en zonnig gelegen zijn. Een gemeenschappelijke tuin of daktuin is welkom. Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en binnen het pand voorzieningen voor elektrische auto’s, -brommers en -fietsen

Noorderzon binnen de ring van Amsterdam.2

Check Also

Noorderzon_administratie

Coöperatieve Vereniging

De vorm van een coöperatie vereniging is gekozen omdat voor individuele leden een bepaald doel niet of niet gemakkelijk is te bereiken, maar tezamen met anderen wel. De winst die de coöperatie daarmee realiseert, wordt in haar eigen onderneming geïnvesteerd en komt uiteindelijk ten goede aan de leden.