Home » Papaverhoek » Noorderzon en Papaverhoek Amsterdam Noord

Noorderzon en Papaverhoek Amsterdam Noord

Noorderzon_Papaverhoek_Amsterdam_NoordPapaverhoek in Amsterdam-noord

Caro Niestijl en Gerard van der Wel van bureau Servicewise hebben voor de Coöperatieve Vereniging Noorderzon een stedenbouwkundig ontwerp en een haalbaarheidsonderzoek gemaakt voor het bouwen van 76-80 appartementen op het terrein Papaverhoek in de buurt van het Mosplein in Amsterdam-Noord.
Aanleiding voor de haalbaarheidsstudie is de zoektocht van CV Noorderzon naar geschikte locaties, waar in de vorm van nieuwbouw of verbouw wonen en werken kunnen worden gecombineerd en waar onder collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een complex kan worden gerealiseerd met een omvang van minimaal 25-35 appartementen en atelier- of bedrijfsruimtes om werk aan huis mogelijk te maken.

De locatie Papaverhoek is in zoverre uniek dat het wat betreft grootte goed past bij de uitgangspunten van Noorderzon, dat er al een passende bestemming voor geldt (gemengd gebruik) en dat er bij het stadsdeel animo bestaat om Noorderzon de vrijheid te geven het concept op basis van exclusiviteit te ontwikkelen.

Servicewise_logo

Coöperatieve Vereniging Noorderzon

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon is opgericht door een aantal 50-plussers die, uitgaande van een bepaald woonconcept, een groep heeft gevormd, voor wie naast gemeenschappelijk wonen, welzijn en zorg de bindende factoren vormen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO)

Een van de mogelijkheden om onze plannen te realiseren is het aanwenden van collectief particulier opdrachtgeverschap ter verkrijging van een pand. Voorstellen tot financiering daarvan vormen onderdeel van het businessplan dat we hebben opgesteld. Samen met ons Plan van Aanpak biedt dit ons inziens mogelijkheden zo’n CPO succesvol te maken.
De vereniging is ook in gesprek met derden, zoals woningcorporaties, die geïnteresseerd zijn in ons WWZ50plus-concept voor ouderen en de filosofie daarachter. Actief blijven, buurtgericht en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarin belangrijke pijlers.