Home » Organisatie » Over Leden van Noorderzon

Over Leden van Noorderzon

Profiel van de leden van Noorderzon

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon bestaat uit ‘ouderen’ vanaf 55 jaar, die kiezen voor een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij werken aan huis mogelijk moet zijn. Het wonen in groepsverband biedt de kans een aantal gemeenschappelijke zaken te realiseren die het leven kunnen veraangenamen. Langer zelfstandig wonen met domotica , goed nabuurschap onderling en zorg voor elkaar.

De Woongroep Noorderzon in oprichting  is sinds 2004 actief en bestaat uit 23 (aspirant)leden, voornamelijk afkomstig uit Amsterdam. De leeftijdsopbouw van de groep is gevarieerd: 20% is jonger dan 60 jaar, 55% is tussen 60 en 70 jaar en 25% is ouder dan 70 jaar. De groep bestaat voor een groot deel uit alleenstaanden die actief zijn in het maatschappelijke leven, de politiek, het onderwijs, de kunst en bij de overheid. De meeste leden hebben hierin een loopbaan of een loopbaan achter de rug. Een derde van de groep is actief op cultureel gebied en/of in het vrijwilligerswerk. Enkele leden zijn kunstenaar.

De leden van de groep maken veelvuldig gebruik van voorzieningen op het gebied van muziek en film, van musea, galeries, theaters en restaurants. Ze wandelen, fietsen, sporten en doen aan fitness, individueel of samen met vrienden of andere leden.

In juli 2012 is gekozen voor een coöperatieve vorm van organisatie. De coöperatieve vereniging is als juridische entiteit zeer geschikt voor het beheer van die zaken waarbij financiering een rol speelt. In de Algemene Leden Vergadering trachten we consensus te bereiken en beslissen we samen over financiële aangelegenheden.

Check Also

Noorderzon_groene winst

Ondernemen via de Vereniging

De Coöperatieve Vereniging is als juridische entiteit zeer geschikt voor het beheer van die zaken waarbij financiering een rol speelt. Juist die zaken waarover we, via een ALV, samen beslissen en consensus bereiken en een professioneel financieel beheer vereisen.