Home » Waarom een Coöperatieve Vereniging? » Coöperatieve Vereniging » Financiën binnen de Vereniging

Financiën binnen de Vereniging

Noorderzon_financien binnen de verenigingFinanciën binnen de Vereniging Noorderzon

In eerste instantie staat een coöperatie gelijk aan een gewone vereniging. Maar men kan er meer mee doen wanneer men bepaalde activiteiten wil ontplooien die gericht zijn op winst maken. Dat betekent dat over de winst vennootschapsbelasting wordt betaald en jaarcijfers moet worden gedeponeerd. De vereniging heeft dan de statuur van een BV, maar met één groot verschil: de leden bepalen samen met het bestuur de koers van de coöperatie.

Gevolg is dat een coöperatie altijd een wat behoudende koers vaart, een wat stroperige besluitvorming kent en weinig risico zal nemen omdat er altijd naar consensus gezocht moet worden.

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon heeft tot op heden geen enkele activiteit ontplooid die gericht is op winst maken. Derhalve zijn de jaarcijfers over de eerste jaren van haar bestaan slecht een paar commando’s op het toetsenbord van de penningmeester om een verkorte jaarrekening te produceren voor de KvK. Dus nog geen accountantskosten en een belastingaangifte van nul punt nul.

Het verkrijgen van vertrouwen van de leden in de financiering is de sleutel voor het project
De coöperatieve vereniging is als juridische entiteit zeer geschikt voor het beheer van die zaken waarbij financiering een rol speelt. Zaken waarover we, via een ALV samen beslissen en consensus bereiken en die een professioneel financieel beheer vereisen.

Juist om bovenstaande redenen hebben de leden van Noorderzon gekozen voor een coöperatieve vereniging. Zowel nu als in de toekomst zal succes afhangen van vertrouwen in elkaar. Ongeacht in welke richting Noorderzon zich verder ontwikkelt.

Check Also

noorderzon_lid worden

Lid worden van de CV Noorderzon

Om de toelating van nieuwe leden te stroomlijnen, stellen we de volgende, op de statuten en het huishoudelijk reglement gebaseerde, procedure voor. Iemand die lid wil worden van Noorderzon meldt zich aan bij het secretariaat.