Coöperatieve Vereniging

Noorderzon_ledenadministratieCoöperatieve Vereniging Noorderzon

Onder een coöperatieve vereniging (coöperatie) verstaat de wet een ‘vereniging die zich ten doel stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat de vereniging te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.’
De vorm van een coöperatie is gekozen omdat voor individuele leden een bepaald doel niet of niet gemakkelijk is te bereiken, maar tezamen met anderen wel. De winst die de coöperatie daarmee realiseert, wordt in haar eigen onderneming geïnvesteerd en komt uiteindelijk ten goede aan de leden.
De coöperatie (als inkoop coöperatie)bedingt als grote afnemer kortingen bij leveranciers en staat jegens hen in voor de betaling van de koopprijs. Na inkoop verkoopt de coöperatie de diensten aan de leden.

De coöperatie (als verkoopcoöperatie) treedt als eenheid naar buiten op en onderhandelt daarbij met de afnemers.

De coöperatie kan in haar statuten opnemen dat zij de overeenkomsten, die zij met haar leden sluit met anderen, dus met niet-leden mag aangaan.

Voordelen voor leden van een Coöperatieve Vereniging

In eerste instantie is een coöperatie een juridische entiteit voor leden die bepaalde activiteiten willen ontplooien die gericht zijn op winst maken. Dat betekent dat er over de winst vennootschapsbelasting wordt betaald en dat de jaarcijfers gedeponeerd moeten worden. De vereniging heeft de statuur van een BV, maar met één groot verschil: de leden bepalen samen met het bestuur de koers van de coöperatie.

Gevolg is dat een coöperatie altijd een wat behoudende koers vaart, een wat stroperige besluitvorming kent en weinig risico zal nemen, omdat er altijd naar consensus gezocht moet worden.

Niettemin kan – afhankelijk van de ondernemerszin en risicobereidheid van de totale groep leden – de coöperatie uitgroeien tot een heus bedrijf.

Maar ook als men wil werken voor het collectief, bijvoorbeeld door buurtgerichte activiteiten te organiseren, of wat grootschalige activiteiten binnenshuis te ontplooien dan is het handig om de voorfinanciering van een project en de inkomsten via de CV te laten verlopen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan:

buurtgerichte activiteiten, als een maandelijkse muziekavond; een lunch voor ouderen uit de buurt; een zondagbrunch, kaartclub, petanqueclub, hobbyclub, buurtbijeenkomsten, etc.
→De kleinschaligheid is aantrekkelijk en de coöperatieve vereniging is een financiële steun.
→De leden helpen door mede-enthousiasme en meedoen.
→We zijn en blijven actief en lekker bezig, ieder op zijn of haar manier.
We maken daarmee niet alleen de penningmeester blij met een BTW boekhouding maar we bouwen op een aangename manier aan een (spaar)potje waar we als Coöperatieve Vereniging zelf over kunnen beslissen wat we er mee doen.

zie ook: ondernemen via de vereniging

 

Check Also

noorderzon_lid worden

Lid worden van de CV Noorderzon

Om de toelating van nieuwe leden te stroomlijnen, stellen we de volgende, op de statuten en het huishoudelijk reglement gebaseerde, procedure voor. Iemand die lid wil worden van Noorderzon meldt zich aan bij het secretariaat.