Nabuurschap

Noorderzon_nabuurschapNabuurschap

Noorderzon streeft naar een ruime en intensieve vorm van burenhulp in de kleine sociale gemeenschap die Noorderzon vormt. Goed nabuurschap in de vorm van plantenverzorging, post en huisdieren als iemand op vakantie is. Maar ook ondersteunen de buren in kleine zaken bij ziekte en bij overlijden.

Nabuurschap is geen alternatief voor formele zorg

Met de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, wordt al snel de vraag gesteld of inzet van bewoners ook een alternatief kan zijn voor formele zorg, in het bijzonder voor doelgroepen met zwaardere zorgvragen. Noorderzon is als bewonersverband daar niet persé op gericht. Noorderzon ziet het niet als vanzelfsprekend dat wonen in een groep betekent dat formele zorg door groepsleden gedaan wordt.

Check Also

Noorderzon_tuinkas

Gemeenschappelijke pleziertuin

Noorderzon wil een gemeenschappelijke tuin creëren die daadwerkelijk gebruikt wordt. Een stadsoase waar de ene dag de serene rust van een kloostertuin heerst en de andere dag de buitenbar het middelpunt vormt van een buitenactiviteit.