Home » NrdZ - Samen wonen en doen » mantelzorg » Mantelzorg niet vanzelfsprekend

Mantelzorg niet vanzelfsprekend

Noorderzon_staat stil bij mantelzorgMantelzorg binnen Noorderzon

Mantelzorg organiseren via de Coöperatieve Vereniging lijkt voor de hand te liggen. Alleen mantelzorg is een individuele keuze, zowel in geven als ontvangen. Er kan dan ook geen sprake zijn van afgedwongen of opgelegde mantelzorg die vanuit een centraal punt binnen de woongemeenschap wordt geregeld.

Het langdurig verlenen van zorg aan zieke en hulpbehoevende ouderen binnen de woongemeenschap valt onder ‘Mantelzorg’ en is voorbehouden aan die mensen die een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is hulp die gegeven wordt op vrijwillige basis, doorgaans ondersteund door een mantelzorg organisatie.

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Dat leden van Noorderzon langdurig en onbetaald zorgen voor een ander chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende groepslid is niet vanzelfsprekend.

Check Also

Noorderzon_tuinkas

Gemeenschappelijke pleziertuin

Noorderzon wil een gemeenschappelijke tuin creëren die daadwerkelijk gebruikt wordt. Een stadsoase waar de ene dag de serene rust van een kloostertuin heerst en de andere dag de buitenbar het middelpunt vormt van een buitenactiviteit.