Home » NrdZ - Samen wonen en doen » Energie » Zelf energie produceren

Zelf energie produceren

Noorderzon_green choiceZelf energie produceren

Door zelf energie te produceren wil Noorderzon flink besparen op de energierekening én bijdragen aan een beter milieu. Noorderzon wil als coöperatieve vereniging zelf energie opwekken door middel van zonnepanelen en een koudewarmteopslag-installatie in de grond.

Gezamenlijk energie opwekken
Noorderzon streeft er naar om met buurtbewoners gezamenlijk duurzame energie op te wekken.
Noorderzon volgt daarom met grote belangstelling de proef waarbij de regels voor dit soort lokale initiatieven door minister Henk Kamp zijn versoepeld.

De minister wil zo het lokaal opwekken van energie stimuleren. In het experiment bepalen de beheerders bijvoorbeeld zelf tegen welk tarief ze de eigen opgewekte stroom kunnen afnemen.

De aangepaste regels gelden vanaf 2015 voor tien kleine initiatieven met hooguit 500 aansluitingen en tien grote projecten (tot maximaal 10.000 aansluitingen).

Check Also

Noorderzon_nabuurschap

Nabuurschap

Noorderzon streeft naar een ruime en aantrekkelijke vorm van burenhulp in de kleine sociale gemeenschap die Noorderzon vormt. Goed nabuurschap in de vorm van plantenverzorging, post en huisdieren als iemand op vakantie is. Maar ook ondersteunen de buren in kleine zaken bij ziekte en bij overlijden.