Home » NrdZ - Samen wonen en doen » Duurzaam » Visie op duurzaam bouwen

Visie op duurzaam bouwen

Noorderzon_duurzaam_1000x600Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:
– gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.
– een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen.
– verantwoord watergebruik.

Regels voor bouwen en verbouwen
Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Noorderzon wil een stapje verder
Noorderzon wil woningen en gemeenschappelijke voorzieningen realiseren in een klimaatneutraal gebouw. De huidige bouweisen helpen ons daarbij. Waar mogelijk willen we proberen een stapje verder te gaan voor een zo minimale ecologische voetafdruk.

Noorderzon heeft een visie over een gebouw met een open uitstraling, zonder overbodige luxe maar wel een woonomgeving waar je onderling gezelschap en inspiratie vindt. Een plek met een duurzame voorbeeldfunctie richting de buurt.

Check Also

Noorderzon_nabuurschap

Nabuurschap

Noorderzon streeft naar een ruime en aantrekkelijke vorm van burenhulp in de kleine sociale gemeenschap die Noorderzon vormt. Goed nabuurschap in de vorm van plantenverzorging, post en huisdieren als iemand op vakantie is. Maar ook ondersteunen de buren in kleine zaken bij ziekte en bij overlijden.