Home » Nieuwsberichten van Noorderzon » Restant CPO-subsidie toegekend aan Noorderzon

Restant CPO-subsidie toegekend aan Noorderzon

noorderzon_nieuwsberichtRestant CPO-subsidie toegekend

Amsterdam – Noorderzon 10 juni 2014
In 2013 heeft Noorderzon een provinciale subsidie van € 15.000,= toegezegd gekregen om Architectenbureau Servicewise een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar huisvesting van Noorderzon in nieuwbouw aan de Papaverhoek in Amsterdam-Noord. Daarvan is € 12.000,= eind 2013 ontvangen. Het restant van € 3.000,= is na goedkeuring van het haalbaarheidsonderzoek in juni 2014 overgemaakt. We hebben de penningmeester verzocht om over te gaan tot betaling van de tweede en laatste declaratie van Servicewise. In die betaling is tevens de toegezegde eigen bijdrage van Noorderzon aan het onderzoek ter hoogte van € 2.420,= inbegrepen.

zie ook: Noorderzon en Papaverhoek Amsterdam Noord

Check Also

noorderzon_nieuwsbericht_mantelzorg

Mantelzorg een individuele keuze

Binnen Noorderzon is mantelzorg een individuele keuze, zowel in geven als ontvangen. Er kan dan ook geen sprake zijn van afgedwongen of opgelegde mantelzorg die vanuit een centraal punt binnen de CV wordt geregeld onder de noemer ‘kostenbesparing’.