Home » Nieuwsberichten van Noorderzon » Informatiedag Habion op 21 juni in Voorst

Informatiedag Habion op 21 juni in Voorst

noorderzon_nieuwsberichtExperiment Habion:
Bejaardenhuis 2e jeugd

Amsterdam – Noorderzon 25 juni 2014
Habion is een landelijk opererende corporatie voor ouderenhuisvesting en derhalve een potentiële partner voor Noorderzon. Op zaterdag 21 juni 2014 organiseerde Habion in Voorst (bij Apeldoorn) een informatiedag over Experiment Habion: Bejaardenhuis 2e jeugd.

De dag werd bijgewoond door zo’n 140 belangstellenden, waaronder drie leden van Noorderzon. Onze vertegenwoordigers hebben een aantal themabijeenkomsten bijgewoond: wonen, ondernemen en vrijwilligers. Daarnaast is er volop genetwerkt.

Habion en Blok M in de Watergraafsmeer.

In het experiment ‘Bejaardenhuis een tweede jeugd’ kijkt Habion hoe we het traditionele bejaardenhuis kunnen veranderen in een gebouw waar ouderen gewoon huur betalen voor hun appartement en zorg en andere dienstverlening naar believen kunnen inkopen. Ook onderzoeken we of het gebouw meer dan nu een rol kan vervullen in het behoud van de leefbaarheid in een buurt of plaats, waar instanties als overheid, banken en detailhandel zich terugtrekken.

Habion doet dit experiment op vier plekken. Drie daarvan zijn bestaande zorghuizen, een is nog te realiseren nieuwbouw in Amsterdam waar we onze nieuwe inzichten al zoveel mogelijk in de praktijk brengen.

zie ook: Bejaardenhuis 2e jeugd

Check Also

noorderzon_nieuwsbericht_mantelzorg

Mantelzorg een individuele keuze

Binnen Noorderzon is mantelzorg een individuele keuze, zowel in geven als ontvangen. Er kan dan ook geen sprake zijn van afgedwongen of opgelegde mantelzorg die vanuit een centraal punt binnen de CV wordt geregeld onder de noemer ‘kostenbesparing’.