Home » Andere wooninitiatieven » Koepel Breda voor Budget Bejaardenhuis

Koepel Breda voor Budget Bejaardenhuis

Nieuwe manier van bejaardenhuisvesting

Door slim gebruik te maken van de al aanwezige voorzieningen, kan de Koepelgevangenis gemakkelijk omgebouwd worden tot een bejaardenhuis voor 900 bejaarden. De cellen worden ingericht als simpele maar comfortabele kamers. In het Budget Bejaardenhuis delen senioren hun kamer met een medebewoner, tegen meerprijs is een privékamer echter ook mogelijk. Om personeelskosten tot een minimum te beperken wordt de zorg zoveel mogelijk geautomatiseerd door bijvoorbeeld zorgrobots in te zetten voor het uitdelen van medicijnen. Via een camerasysteem wordt er 24 uur per dag toezicht gehouden en kunnen familieleden in contact blijven met de bewoners.

Initiatiefnemer Aad Ouborg: “Ik zie een groeiende groep senioren die er financieel niet goed voor staan. Ze kunnen moeilijk rondkomen en hebben geen goed pensioen opgebouwd. Omdat ze financieel niet zelfstandig zijn komt de zorg steeds vaker, niet alleen fysiek, maar ook financieel op de schouders van de familie terecht. Niet iedereen wil óf kan dat. Voor deze mensen kunnen wij met het Budget Bejaardenhuis écht een oplossing bieden. In een gewoon bejaardenhuis is de vanafprijs €65,- per dag, wij verwachten dat dit bij ons voor €29,- per dag kan. Ik denk echt dat hier in de toekomst veel behoefte aan zal zijn. Bovendien kunnen we de gevangenissen die nu gesloten worden, zo een goede nieuwe functie geven.”

Vanaf nu kunnen mensen zichzelf of hun ouders inschrijven op www.budgetbejaardenhuis.nl.
bron: Persbericht Budget Bejaardenhuis