Home » Kopen of huren » Privévermogen

Privévermogen

Lusten en lasten van privévermogen

De waarde van uw bezittingen min uw schulden is uw privévermogen

Privévermogen geeft u de vrijheid om meer uit te geven dan u jaarlijks binnen krijgt via de AOW en pensioen. Het kan natuurlijk zijn dat u uw vermogen nodig heeft als aanvulling op uw jaarlijks inkomen. Dan teert u in op uw vermogen.

Wat kunt u doen met uw privévermogen?
Uitgeven of niet uitgeven. Zo eenvoudig is het. Geeft u het uit dan houdt u zelf de regie over uw zelf opgebouwde vermogen. Geeft u het niet uit dan zijn uw erfgenamen en de Belastingdienst blij.

Wanneer u in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt er ook gekeken naar de hoogte van uw vermogen.

Genieten van uw vermogen door het uit te geven
Als u van te voren weet hoe oud u wordt dan kunt u het prima plannen. Anders wordt het nadenken over leuke dingen doen of geld uitgeven aan uw hobby’s. Uw erfgenamen alvast blij maken. Doneren aan maatschappelijke of kerkelijke organisaties. Maar ook over investeren in een koopappartement of investeren in een woongemeenschap. Investeren via crowdfunding in leuke projecten. Maar hou er dan wel rekening mee dat investeringen normaliter weer terugkomen en dan heeft u over een aantal jaren weer dezelfde vraag: wat moet ik doen met mijn vermogen?

Sinds 2013 wordt uw vermogen ook in de berekening opgenomen voor de eigen bijdrage bij zorg met verblijf in een verzorgingshuis of verpleeginrichting.
Het gaat om 8% bijtelling over uw ‘grondslag sparen en beleggen’.(box 3)

Belasting betalen over uw vermogen
Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u belasting.

Definitie vermogen
Hebt u spaargeld, aandelen of een tweede woning? Of hebt u schulden? De waarde van uw bezittingen min uw schulden is uw vermogen.

Het deel van uw vermogen dat de belastingdienst meerekent voor het vaststellen van uw belasting, wordt ‘grondslag sparen en beleggen’ genoemd. Over deze grondslag berekent de belastingdienst een (fictief) rendement van 4%. U betaalt over dit (fictieve) rendement 30% inkomstenbelasting. Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u dus 1,2% belasting.

Heffingsvrij vermogen
Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen. Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u recht hebben op een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dat is de ouderentoeslag.

De (fictieve)overwaarde op uw huis wordt door de belastingdienst niet als vermogen gezien. Pas wanneer u de overwaarde van uw huis verzilvert bij verkoop van uw huis en u dat bedrag op uw spaarbankrekening zet ziet de belastingdienst het als vermogen.

disclaimer:
aan deze berekeningsvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_kopen een optie

Is een huis kopen een optie

Kunt u een huis of appartement kopen op basis van uw inkomen uit AOW en pensioen. Voorbeeldberekening op basis van het gemiddeld inkomen van een AOW'r met pensioen. Is een huis kopen een optie voor u? Met of zonder inbreng van eigen vermogen? Wilt u uw geld in bakstenen investeren? Doe de test.