Home » Kopen of huren » Hypotheekrente aftrek (HRA)

Hypotheekrente aftrek (HRA)

AOW/pensioen leeftijd en de hypotheek maandlasten

Niet alleen de hoogte van uw inkomen, maar ook uw leeftijd speelt een rol bij het berekenen van de hoogte van de teruggave van de aftrekbare hypotheekrente.
1] Het inkomen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt meestal lager. Voor een grote groep zelfs fors lager.
2] Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd veranderen de belastingtarieven.

Vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin u de AOW leeftijd bereikt, betaalt u geen premies werknemersverzekeringen meer. Ook hoeft u dan geen premie AOW meer te betalen. Voor de berekening van de inkomstenbelasting wordt dan gerekend met de tarieven “vanaf AOW leeftijd” zoals in de tabel hieronder vermeld.

Vanaf het moment dat u de AOW leeftijd heeft bereikt, gaat u dus minder inkomstenbelasting betalen. Deze medaille heeft echter ook een keerzijde; de hoogte van de teruggave van de aftrekbare hypotheekrente daalt. Omdat u een lager percentage aan inkomstenbelasting betaalt, ontvangt u ook een lager percentage terug over de aftrekbare hypotheekrente.

Wanneer u op zestigjarige leeftijd een annuïtaire hypotheek afsluit krijgt u niet alleen te maken met een dure overlijdensrisicoverzekering maar ook bij het bereiken van de AOW-leeftijd met een stevige terugval in de hypotheekrente aftrek. Immers het rentedeel van uw annuïtaire aflossing wordt per maand minder en u heeft minder fiscale aftrek. U gaat in feite per maand duurder wonen ondanks dat de hypotheek maandlasten hetzelfde blijven.
Inkomsten in box 1 (2014) tot AOW leeftijd vanaf AOW leeftijd
IB Schijf 1: t/m 19.645 36,25% 18,35%
IB Schijf 2: 19.646 t/m 33.363 42,00% 24,10%
IB Schijf 3: 33.364 t/m 56.531 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 56.532 52,00% 52,00%

 

Wanneer er sprake is van twee eigenaars van een eigen woning en twee inkomens, mag de hypotheekrenteaftrek naar eigen inzicht verrekend worden op de te betalen inkomstenbelasting van beide inkomens. In de situatie dat de ene partner AOW gerechtigd is en de ander de AOW leeftijd nog niet bereikt heeft, kan het raadzaam zijn om de hypotheekrenteaftrek te verrekenen op de te betalen inkomstenbelasting van de partner.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_kopen een optie

Is een huis kopen een optie

Kunt u een huis of appartement kopen op basis van uw inkomen uit AOW en pensioen. Voorbeeldberekening op basis van het gemiddeld inkomen van een AOW'r met pensioen. Is een huis kopen een optie voor u? Met of zonder inbreng van eigen vermogen? Wilt u uw geld in bakstenen investeren? Doe de test.