Home » Kopen of huren » Gebruiksvergoeding

Gebruiksvergoeding

Gebruiksvergoeding

Gebruiksvergoeding in plaats van huur
Naast kopen op basis van een individuele hypotheekovereenkomst of huren van een appartement
van een verhuurder bestaat een mogelijkheid om gezamenlijk als groep een pand te verwerven of te bouwen en de exploitatie volledig in eigen hand te nemen.

Het kopen gebeurt via een vereniging waarbij de financiering deels gedragen wordt door de groepsleden en deels via een hypothecaire lening bij een bank.
De groepsleden brengen zelf een substantieel deel (20 tot 30%)van de totale stichtingskosten op in de vorm van een (achtergestelde)lening aan de eigen vereniging.

De gemiddelde zelfbouw prijs voor een appartement van 30m2 in Amsterdam ligt rond de € 60.000,-
De gemiddelde zelfbouw prijs voor een appartement van 100m2 in Amsterdam ligt rond de € 200.000,-
inclusief collectieve ruimten, zoals parkeerplaats, dakterras, tuin en dergelijke.

Het is dus zeer aannemelijk dat groepsleden te maken krijgen met een eigen inbreng ten behoeve van de voorfinanciering van het bouwproject van 12.000 tot 18.000 Euro voor een klein appartement en van 40.000 tot 60.000 Euro voor een ruim appartement.

Donaties en schenkingen behoren tot het echte eigen vermogen van de vereniging. (Achtergestelde) leningen van groepsleden en externe partijen staan ook als eigen vermogen te boek, maar blijven leningen met een rente met risico-opslag die periodiek terugbetaald worden. Vroegtijdig opvragen van de lening zal ook via de leenovereenkomst geregeld moeten zijn.

Voor gebruik van een woonruimte en/of werkruimte betaalt het groepslid een gebruiksvergoeding aan de vereniging. Uit het totaal aan inkomsten worden de hypotheek, erfpachtcanon, onderhoud en verzekeringen betaald. Door zelfwerkzaamheid van de leden kunnen exploitatiekosten van het gebouw en bijbehorend terrein lager begroot worden.

Leegstand van woningen, woon-werkruimtes en Bedrijfs Onroerend Goed komt direct ten laste van de vereniging. Leegstand kan invloed hebben op de hoogte van de gebruiksvergoeding voor een woning.

De vereniging bepaalt de regels voor woningtoewijzing
Het kan voor u aantrekkelijk zijn om voor een appartement en/of woon-werkruimte in een gebouw te kiezen waar u als lid van de vereniging ook zeggenschap over heeft. Samen met gelijkgestemden wonen met aandacht voor elkaar. Bijna altijd hebben dit soort woonvormen een ballotage. Leuk als u door de ballotage komt. Minder leuk als u snel weg wilt of uw erfgenamen van de gebruiksvergoeding van uw appartement af willen. Immers leegstand komt direct ten laste van de vereniging en dat kan een struikelblok vormen voor snelle afhandeling bij vertrek of overlijden. Ook terugbetaling van de eerste inleg zal aan regels gebonden zijn.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_kopen een optie

Is een huis kopen een optie

Kunt u een huis of appartement kopen op basis van uw inkomen uit AOW en pensioen. Voorbeeldberekening op basis van het gemiddeld inkomen van een AOW'r met pensioen. Is een huis kopen een optie voor u? Met of zonder inbreng van eigen vermogen? Wilt u uw geld in bakstenen investeren? Doe de test.