Home » Kopen of huren » Achtergestelde lening

Achtergestelde lening

Met een achtergestelde lening vergroot de ondernemer het eigen vermogen

Via een achtergestelde lening kan een bedrijf, een coöperatieve vereniging of een organisatie toch aan extra kapitaal komen. Door een achtergestelde lening vergroot de ondernemer het eigen vermogen. Door dit extra bezit kan het zijn dat banken nu wel meer vertrouwen krijgen in de plannen.

Hoge rente

Het kan dus de ondernemer of ondernemende coöperatieve vereniging of organisatie zeer goed uitkomen om een achtergestelde lening af te sluiten met individuele geldverstrekkers.

Maar als de geldverstrekker zijn geld misschien niet meer terugziet, waarom wordt zo’n lening dan verstrekt?

Voor een geldverstrekker staat één ding vast: voor deze vorm van lening moet een flink hoge rente worden betaald, hoger dan bij andere leningen. Minimaal 8% à 9% rente. Ook 15% kan voorkomen. Door het risico wat gelopen wordt is het vergelijken van zo’n rente met de rente die een individuele geldverstrekker krijgt op een spaarrekening onterecht.

Zo wordt het geld door de kredietverstrekker toch nog ‘terugverdiend’ en wordt hij beloond voor zijn genomen risico. Het rentepercentage kan voor de ondernemer of ondernemende coöperatieve vereniging of organisatie uiteindelijk (bijna)onbetaalbaar worden.

Het gaat om vertrouwen en potentie van het bedrijf of de organisatie

Het afsluiten van een achtergestelde lening kan ook voor extra vertrouwen zorgen. Een achtergestelde lening wordt niet afgesloten wanneer de investeerder geen vertrouwen in de onderneming heeft. Dit vertrouwen kan overslaan naar andere investeerders. Daarnaast wordt het geleende bedrag door de bank als eigen vermogen gezien.

Wat betekend ‘achtergesteld’

Wanneer het bedrijf, de coöperatieve vereniging of de organisatie failliet gaat, dan is er een grote kans dat de geldverstrekker zijn geld helemaal niet meer terugkrijgt. Deze wordt als het ware ‘achtergesteld’. Natuurlijk zal de geldverstrekker andere manieren gaan zoeken om het geld toch nog terug te krijgen. Maar andere schuldeisers hebben in dit geval voorrang, zoals banken, gewone kredietverstrekkers, de Belastingdienst en leveranciers.

Door wie en waarom wordt een achtergestelde lening verstrekt?

Deze lening wordt vooral verstrekt door ‘private investors’. Dit zijn bedrijven en particulieren met veel vermogen. Deze verstrekken alleen een achtergestelde lening als zij mogelijkheden zien in het (business)plan van het bedrijf, de coöperatieve vereniging of de organisatie.

Geen lening zonder afspraken

Een overeenkomst voor een achtergestelde lening moet aan een aantal eisen voldoen. Naast de gegevens van de geldontvanger en geldgever moeten onder andere het rentepercentage, het geldbedrag en de wijze van aflossing (periodieke aflossing en het bedrag van de aflossingstermijnen )in de overeenkomst worden vastgelegd.
– Het is raadzaam om in de overeenkomst afspraken te maken over terugbetaling van de lening aan de erven bij overlijden van de geldverstrekker.
– De overeenkomst moet daarnaast natuurlijk door beide partijen ondertekend worden.

Uiteraard moet nagegaan worden wie tekenbevoegd is bij het bedrijf, de coöperatieve vereniging of de organisatie. Voor een coöperatieve vereniging u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid) geldt dat de leden niet individueel aansprakelijk zijn voor de schulden die gemaakt worden.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_kopen een optie

Is een huis kopen een optie

Kunt u een huis of appartement kopen op basis van uw inkomen uit AOW en pensioen. Voorbeeldberekening op basis van het gemiddeld inkomen van een AOW'r met pensioen. Is een huis kopen een optie voor u? Met of zonder inbreng van eigen vermogen? Wilt u uw geld in bakstenen investeren? Doe de test.