Home » Crowdfunding » Wat is Crowdfunding?

Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding en kredietbehoefte

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen, coöperatieve verenigingen maar ook particulieren een beroep doen op “the crowd” om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen. Crowdfunding is sterk in opkomst. In 2013 is in Nederland circa € 32.000.000,-  gefinancierd via crowdfunding, wat een ruime verdubbeling is ten opzichte van het jaar daarvoor. Wereldwijd is er in 2013 meer dan € 5 miljard opgehaald via crowdfunding.

Voordelen van crowdfunding

  • Tarieven en voorwaarden zijn veelal door ondernemers zelf te bepalen
  • Crowdfunding levert veel investeerders, investeerders kunnen uitgroeien tot klanten en / of ambassadeurs van de onderneming
  • Een crowdfundingcampagne is een uitstekende vorm van marktonderzoek
  • Crowdfunding kan daadwerkelijk een onderdeel zijn van een online marketingstrategie

De drie crowdfunding modellen

Donatiemodel
Binnen het donatiemodel doneert een investeerder geld voor een bepaald doel. Dit kan van alles zijn. Bij donaties krijgt de investeerder er niets voor terug.

Naturamodel
In het naturamodel valt de financieringsvorm onder sponsoring. Het grootste verschil tussen donaties en sponsoring is dat bij sponsoring de investeerder een niet-financiële beloning ontvangt van de ondernemer.

Commerciële model
De snelst groeiende vorm is van crowdfunding is het commerciële model waarbij vooral het MKB wordt gefinancierd. Als tegenprestatie krijgen de investeerders een financiële beloning. Dit kan in verschillende vormen zijn. Vaak wordt deze financiële tegenprestatie ook gecombineerd met een product of dienst van de desbetreffende onderneming.

Vreemd vermogen: De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan de ondernemer. De ondernemer betaalt de investeerder na verloop van tijd terug het ingelegde bedrag met rente terug.

In Nederland bepaalt het crowdfundingplatform hoe de terugbetaling verloopt. Doorgaans krijgt de investeerder zijn inleg op annuïtaire basis terug. Elke maand wordt een gedeelte aflossing en een gedeelte rente gestort waardoor het totaal geïnvesteerde bedrag lager wordt.

Eigen vermogen: De investeerder neemt een participatie in het project van de ondernemer. Zo krijgt de ondernemer zijn startkapitaal en in ruil daarvoor delen de investeerders in de waardeontwikkeling van de onderneming.

Wanneer een ondernemer aandelen of obligaties verkoopt valt dit onder het eigen vermogen. Een investeerder participeert in het project en in ruil daarvoor delen de investeerders de waardeontwikkeling van de onderneming.
bron: crowdfunding.nl
bron: crowdfundingwhy.nl


disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_crowdfunding_en cooperatie

Crowdfunding en coöperatie

Het doel van crowdfunding is dat ondernemers, stichtingen, coöperatieve verenigingen en organisaties buiten de veeleisende bancaire sector om toch aan (start)kapitaal kunnen komen. Voor een ondernemende coöperatie kan crowdfunding een middel zijn om aan werkkapitaal of participanten te komen.