Home » Crowdfunding » Participeren in een coöperatie

Participeren in een coöperatie

Crowdfunding voor participeren in een coöperatie

Bij deze vorm van crowdfunding heeft de projectinitiator voor de rechtsvorm van een coöperatie gekozen. De funders/donateurs participeren in een coöperatie door verwerving van aandelen en een lidmaatschap in de coöperatie en worden zo mede-eigenaar van een nieuwe of al bestaande juridische entiteit.

Bedrijfsresultaten delen
Voor de coöperatie betekent het ‘in huis halen’ van participanten dat zij de bedrijfsresultaten moet delen. Participatie via een coöperatie komt steeds vaker voor. De coöperatie is een rechtspersoon, een bijzonder soort vereniging, waarin de leden samenwerken voor financieel gewin. De coöperatie kent lidmaatschapsrechten.

Bij crowdfunding via een coöperatie zijn de donateurs én de initiator vaak samen lid van de coöperatie. De coöperatie heeft dan verschillende soorten lidmaatschapsrechten: de funders hebben een lidmaatschapsrecht dat voorziet in een storting in geld, de initiator heeft rechten met betrekking tot de inbreng van een zakelijke activiteit of een ander initiatief. Samenwerking in de coöperatie heeft als groot voordeel dat de initiator en de participanten zich gezamenlijk gaan inzetten om de onderneming succesvol te maken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de kennis en het netwerk van alle leden.

Deze vorm van participatie is geschikt wanneer men in de coöperatie samenwerkt om iets te bereiken vanuit de gedachte om winst te maken. Voor een coöperatieve vereniging waarbij wonen het hoofddoel is en ondernemen een middel om een financiële bijdrage te leveren aan dat hoofddoel, is participatie in de vorm van aandelen uitgeven geen geschikt financieringsmodel.
De mogelijke moeilijke verhandelbaarheid van aandelen of participatiebewijzen kan leiden tot gedwongen verkoop onder de nominale waarde.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_crowdfunding_wat houdt het in

Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen, coöperatieve verenigingen maar ook particulieren een beroep doen op 'the crowd'. De snelst groeiende vorm is van crowdfunding is het commerciële model waarbij vooral het MKB wordt gefinancierd.