Home » Crowdfunding » Crowdfunding en coöperatie

Crowdfunding en coöperatie

crowdfunding voor een coöperatie

Na de kredietcrisis zijn de liquiditeitseisen voor banken aangescherpt in het Basel III-akkoord. Dit betekent onder meer dat banken meer eigen vermogen moeten aanhouden en dat ze meer onderpand moeten eisen bij het verstrekken van kredieten die meer risico met zich meebrengen.
Het doel van crowdfunding is dat ondernemers, stichtingen, coöperatieve verenigingen en organisaties buiten de veeleisende bancaire sector om toch aan (start)kapitaal kunnen komen. Voor een ondernemende coöperatie kan crowdfunding een middel zijn om aan werkkapitaal of participanten te komen.

Mogelijkheid 1
De investeerders worden lid van de coöperatie en oefenen via de Algemene Leden Vergadering rechtstreeks invloed uit.

De Coöperatieve Vereniging Noorderzon wil als onderneming op een aantal terreinen actief zijn. Zie: ondernemen via de Coöperatieve Vereniging Noorderzon

Mogelijkheid 2
Investeerders lenen via crowdfunding een (kleine) som geld uit aan de coöperatie. De coöperatie betaalt de investeerder na verloop van tijd terug het ingelegde bedrag met rente terug.

Doorgaans krijgt de investeerder zijn inleg op annuïtaire basis terug. Elke maand wordt een gedeelte aflossing en een gedeelte rente gestort waardoor het totaal geïnvesteerde bedrag lager wordt. De looptijd is meestal 60 maanden.

Afhankelijk van het project binnen de coöperatie zal het rendement op de lening liggen tussen de 3,5% en 12,5%. De coöperatie zal door deze vorm van crowdfunding (deels) als onderneming moeten functioneren om aflossing en rente te kunnen betalen.
Het verschil tussen een achtergestelde lening en een lening via crowdfunding is dat een achtergestelde lening aan een coöperatie wordt gezien als eigen vermogen. Een lening via crowdfunding is om werkkapitaal te generen of schulden te herfinancieren.

Mogelijkheid 3
Investeerders nemen via crowdfunding een participatie in de coöperatie voor aankoop van grond
en realisatie van gebouwen of installaties. In ruil daarvoor delen de investeerders in de waardeontwikkeling op lange termijn van de coöperatie.

Het rendement is onzeker en de verhandelbaarheid van de aandelen of obligaties is een praktisch probleem.
Particuliere investeerders in vastgoed rekenen op een rendement tussen de 6 en 7%, bij maatschappelijke projecten en tot 11% bij commerciële projecten zoals kantoren en winkels.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_crowdfunding_wat houdt het in

Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen, coöperatieve verenigingen maar ook particulieren een beroep doen op 'the crowd'. De snelst groeiende vorm is van crowdfunding is het commerciële model waarbij vooral het MKB wordt gefinancierd.