Home » cooperatie-info » Ondernemen in aparte entiteit

Ondernemen in aparte entiteit

Ondernemen en economische activiteiten

Op winst gerichte activiteiten met als doel een verlaging van de woonlasten te bewerkstelligen vormden lange tijd onderdeel van het woonconcept van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. In het nieuwe WWZ50plus-concept is dat niet langer het geval.

Gebleken is dat lang niet alle 50-plussers die op zoek zijn naar een woongroep en kiezen voor de coöperatieve vereniging ondernemers zijn of willen worden. Velen zien dat eigenlijk helemaal niet zitten. Het risico dat ze worden geconfronteerd met verliezen op het exploitatiesaldo kan hen zelfs van deelname weerhouden.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om in “een schil” rond of naast de coöperatie de economische activiteiten onder te brengen en een beperkt aantal leden te laten ondernemen.

Dit is echter strijdig met de coöperatieve grondbeginselen.
Het principe dat coöperaties autonome, zelfredzame organisaties zijn onder toezicht van de leden en het principe dat (alle) leden op een billijke manier bijdragen tot het kapitaal van hun coöperatie en er democratische controle over hebben, wordt teniet gedaan door een aparte ‘ondernemers-entiteit’. In dat geval beheert namelijk een beperkt aantal leden met een ‘ondernemersmandaat’ het kapitaal dat het gemeenschappelijk eigendom vormt van de coöperatie, terwijl alle leden gezamenlijk wel verantwoordelijk blijven voor het resultaat. Dat is vragen om moeilijkheden.

Men kan zeggen dat de ‘ondernemers’ binnen de coöperatie weliswaar verantwoording afleggen aan de ALV, maar dat is te vergelijken met een aandeelhoudersvergadering, waarbij achteraf het management vertelt hoe goed of hoe slecht het bedrijfsgedeelte van de coöperatie er bij staat.

Een dergelijke constructie botst met nog een belangrijke principe van een coöperatie, namelijk dat coöperaties democratische organisaties zijn die door hun leden worden gecontroleerd. De leden participeren actief in het uitstippelen van het beleid en in het nemen van beslissingen.

Een dergelijke constructie botst met nog een belangrijke principe van een coöperatie:
Coöperaties zijn democratische organisaties die door hun leden worden gecontroleerd. De leden participeren actief in het uitstippelen van het beleid en in het nemen van beslissingen.

 

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.