Home » Wmo – Zorgkosten

Wmo – Zorgkosten

Toegang tot de Wmo

noorderzon_toegang tot de wmo

Forse ingrepen in de lichtere vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding via de Wmo 2015. Belangrijkste element daarin is dat het compensatiebeginsel is afgeschaft. Dat betekent dat zorgvragers niet langer als vanzelfsprekend recht hebben op zorg; de gemeente gaat eerst onderzoeken wat de zorgvrager zélf of met behulp van de eigen omgeving kan oplossen.

Read More »

Het Wmo Keukentafelgesprek

noorderzon_keukentafelgesprek

Gemeenten hoeven het keukentafelgesprek en het onderzoek naar uw persoonlijke situatie niet zelf uit te voeren. Ze kunnen dit uitbesteden aan anderen. In de Wmo 2015 staan regels hoe de gemeente u en uw aanvraag moeten behandelen. Deze wet biedt rechtszekerheid en beschermt tegen willekeur van gemeenten.

Read More »

Zorg zonder Verblijf

noorderzon_zorg zonder verblijf

Zorg zonder Verblijf is de zorg die u thuis ontvangt. Hulp bij persoonlijke verzorging, verpleegkundige hulp, begeleiding. Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage. Voor hulp die onder de Wmo valt. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden betaalt u ook een eigen bijdrage.

Read More »

Zorg met verblijf

noorderzon_zorg met verblijf

Zorg met Verblijf is de naam voor zorg die u ontvangt als u bent opgenomen in een AWBZ-instelling. Een AWBZ-instelling is een instelling waar u woont én zorg krijgt. Bijvoorbeeld verzorgingshuizen en verpleeginrichtingen. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Read More »