Home » NrdZ – Samen wonen en doen

NrdZ – Samen wonen en doen

Gebruik in plaats van bezit

Noorderzon_van bezit naar gebruik

‘Collaborative Consumption’ of ‘Shared Economy’ bespaart kosten, stimuleert duurzaam her- en medegebruik en delen in gelijkgestemde groepen is technisch gezien eenvoudig te realiseren door de snelle communicatiemiddelen. Dit spreekt de leden van Noorderzon aan. ‘pay for use’ maakt dat je simpelweg veel meer met minder geld kunt doen Wat vrijheid en flexibiliteit geeft om te gaan en staan waar je wilt.

Read More »

Visie op duurzaam bouwen

Noorderzon_duurzaam_600x600

Noorderzon wil woningen en gemeenschappelijke voorzieningen realiseren in een klimaatneutraal gebouw. De huidige bouweisen helpen ons daarbij. Waar mogelijk willen we proberen een stapje verder te gaan voor een zo minimale ecologische voetafdruk.

Read More »

Zelf energie produceren

Noorderzon_Tomorrow's Choises

Door zelf energie te produceren wil Noorderzon flink besparen op de energierekening én bijdragen aan een beter milieu. Noorderzon wil als coöperatieve vereniging zelf energie opwekken door middel van zonnepanelen en een koudewarmteopslag-installatie in de grond.

Read More »

Gemeenschappelijke pleziertuin

Noorderzon_tuinkas

Noorderzon wil een gemeenschappelijke tuin creëren die daadwerkelijk gebruikt wordt. Een stadsoase waar de ene dag de serene rust van een kloostertuin heerst en de andere dag de buitenbar het middelpunt vormt van een buitenactiviteit.

Read More »

Nabuurschap

Noorderzon_nabuurschap

Noorderzon streeft naar een ruime en aantrekkelijke vorm van burenhulp in de kleine sociale gemeenschap die Noorderzon vormt. Goed nabuurschap in de vorm van plantenverzorging, post en huisdieren als iemand op vakantie is. Maar ook ondersteunen de buren in kleine zaken bij ziekte en bij overlijden.

Read More »

Mantelzorg niet vanzelfsprekend

Noorderzon_staat stil bij mantelzorg

Mantelzorg is het langdurig verlenen van zorg aan zieke en hulpbehoevende ouderen en is voorbehouden aan die mensen die een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is hulp die gegeven wordt op vrijwillige basis. Er kan dan ook geen sprake zijn van georganiseerd of afgedwongen en opgelegde mantelzorg binnen de woongemeenschap Noorderzon.

Read More »