Noorderzon_sw-sd_WWZ50plus_CV_Amsterdam Over Noorderzon

Noorderzon bestaat uit Amsterdamse 50-plussers, die op zoek zijn naar gezamenlijke huisvesting binnen de ring A10. Zij kiezen voor een woonconcept waarbij wonen en werken mogelijk blijft. Het wonen in een woongroep maakt het mogelijk een aantal gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren die het leven veraangenamen. Steekwoorden: actief en plezier, gebruik in plaats van bezit, duurzaam, energieneutraal, domotica, modern nabuurschap, zorg voor elkaar. Naast individuele ontplooiing is er ruimte is voor gezamenlijke activiteiten, gericht op de eigen groep en op de omgeving waarin we (gaan) wonen en werken. Zie: Over Noorderzon


Coöperatieve Vereniging Noorderzon

Sinds juli 2012 vormen de leden van Noorderzon een coöperatieve vereniging. Een organisatievorm die is gekozen omdat voor individuele leden een bepaald doel niet of niet gemakkelijk is te bereiken, maar tezamen met anderen wel. Een coöperatieve vereniging is als juridische entiteit zeer geschikt voor het beheer van die zaken waarbij geld een onvermijdelijk issue is. Via een Algemene Leden Vergadering bereiken we consensus en beslissen we samen over financiële aangelegenheden.

Noorderzon_uitgangspunten

Uitgangspunten Noorderzon


Zelfstandig, maar ook gemeenschappelijk

Voor de leden van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen (blijven) wonen, maar tegelijk op elkaar betrokken zijn. Saamhorigheid, van elkaar op aan kunnen en ontmoeting zijn daarbij de sleutelwoorden. In de praktijk vertaalt zich dat in zelfstandige woningen, in combinatie met een gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke activiteiten.

zie: Uitgangspunten van Coöperatieve vereniging Noorderzon

Noorderzon_informatie_homepage